Transport

Wielkogabarytowe ciężarówki i autobusy są odpowiedzialne za jedną trzecią emisji podtlenku azotu i jedną czwartą emisji PM (będącego składnikiem smogu) łącznej sumy zanieczyszczeń produkowanych przez pojazdy. W niektórych miastach ten udział jest jeszcze większy. Spaliny wytwarzane przez silnika diesela produkują szczególny rodzaj zanieczyszczeń, jakim jest pył PM. Może on powodować poważne problemy zdrowotne. Spaliny diesela mają również wpływ na środowisko. Przyczyniają się one do wytwarzania mgły, która ogranicza widoczność. Przyczyniają się również do powstawania dziury ozonowej, kwaśnych deszczy, czy zmiany klimatu globalnego.

Samochody napędzane naturalnym gazem mają pozytywny wpływ na zredukowanie wyżej wymienionych czynników ryzyka. Dowodami na to są:

  • emisja dwutlenku węgla niższa o 10% od silników diesela;

  • emija pyłu PM zredukowana o 99%;

  • emisja tlenku węgla zredukowana o 90%;

  • emisja benzenu niższa o 97 do 99%;

  • emisja podtlenku azotu zredukowana o 85%;

  • emisja ołowiu i siarki zredukowana do 0.

    Silniki napędzane gazem są również o wiele cichsze niż silniki diesela.

    PRINS stworzył innowacyjny wybór komponentów umożliwiających użytkowanie LPG i CNG z elektronicznym wielopunktowym wtryskiem gazu w pojazdach wielkogabarytowych i autobusach. Rozwiązania te stosowane są zarówno w OEM, jak i u klientów z rynku wtórnego.