Zgłoszenie usterki – Ford

UWAGA!!!

Każda naprawa gwarancyjna wymaga wysłania poniższego formularza a także autoryzacji naprawy przed jej dokonaniem.

Do rozliczenia naprawy w ramach gwarancji, niezbędny jest skan książki serwisowej potwierdzający przeprowadzone serwisy, a także zdjęcie samochodu z widocznym numerem VIN oraz stanem licznika.

Warunkiem formalnym i koniecznym do rozliczenia naprawy w ramach gwarancji, jest przesłanie skanu książki serwisowej potwierdzającej wykonane przeglądy zgodnie z książką serwisową. W razie wątpliwości, możecie Państwo zostać poproszeni o dostarczenie faktur, potwierdzających wykonanie przeglądu.

Ten obowiązek ciąży na stronie zgłaszającej usterkę.

Jeśli warunek formalny nie jest spełniony, naprawa każdorazowo traktowana jest jako PŁATNA.
Faktura za dostarczone komponenty, użyte do naprawy, wystawiona jest na serwis zgłaszający usterkę a ten, rozlicza się z płatnikiem.


Nagranie i przesłanie w formularzu logów, na których został zarejestrowany zgłoszony problem, przyspieszy pracę nad opracowaniem rozwiązania.

Czy instalacja gazowa znajduje się w okresie gwarancji:
 TAK NIE

Czy zostały wykonane przeglądy okresowe zgodnie z książka obsługi:
 TAK NIE

Na jakim paliwie występuje usterka:

Kontakt:

Imię i Nazwisko:

Dealer/Firma:

Adres e-mail:

Numer telefonu kontaktowego:

Informacje o pojeździe:

Marka i model:

Pojemność silnika:

Numer VIN:

Rok produkcji samochodu:

Aktualny przebieg:

Przebieg przy montażu:

Data i przebieg przy ostatnim serwisie instalacji gazowej:

Jaka instalacja jest zamontowana:
 VSI 2.0 VSI DI DLM GEN 1&2 DLM GEN 3

Zgłaszana usterka:

Temat zgłoszenia:

Opis zgłaszanej usterki/problemu:

Czy została wykonana aktualizacja:

Dotychczas przeprowadzona diagnostyka, kody błędów:

Czy samochód jest unieruchomiony:

Czy samochód jest dostępny w warsztacie:

Kiedy stwierdzono usterkę
 bezpośrednio po montażu do trzech miesięcy od montażu powyżej trzech miesięcy od montażu

Data stwierdzenia usterki:

Dodatkowe informacje:

Załącz plik:
(dozwolone xls, pdf, jpg, jpeg, png, JPG, PNG, JPEG, XLS). Wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 5.5MB):

Czy dołączono skan książki gwarancyjnej Prins?
 TAK NIE

Dodatkowe informacje

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania i możliwości uzyskania na nie odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma Prins Autogaz Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławicach ul. Słupska 19, 76-251 Kobylnica

Do rozliczenia naprawy w ramach gwarancji, niezbędny jest skan książki serwisowej potwierdzający przeprowadzone serwisy, a także zdjęcie samochodu z widocznym numerem VIN oraz stanem licznika.

Aby uniknąć SPAM, przepisz podane symbole w pole poniżej.
captcha